Polityka prywatności

1. Serwis www.agnieszkaplencler.pl (dalej „Serwis”) prowadzony jest przez”PERSONAL CODE” Agnieszka Plencler z siedzibą przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 17/89 Warszawa 01–923,  NIP:7123042778 (dalej „Usługodawca”).

2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszej Polityki Prywatności.

3. Usługodawca szanuje prawo Użytkowników Serwisu do zachowania prywatności.

4. Usługodawca zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy. Użytkownik korzystając z Serwisu, pozostaje anonimowy tak długo, jak sobie tego życzy.

5. Usługodawca gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, w tym tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie.

6. Dane osobowe Użytkownika zbierane są przez Usługodawcę jedynie w następujących przypadkach:

a) przesłania wypełnionego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
b) zgłoszenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu,
c) przesłania przez Użytkownika komentarza celem opublikowania go w Serwisie.

7. Na stronie Serwisu jest umieszczony formularz kontaktowy, w którym Użytkownik może podać następujące dane osobowe: pseudonim, adres e-mail. Jednak decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu wybranych danych osobowych jest dobrowolna i należy do Użytkownika.

8. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza kontaktowego w Serwisie będą wykorzystane w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

9. Użytkownik przesyłając reklamację związaną z funkcjonowaniem Serwisu zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podane przez Użytkownika w reklamacji dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu odpowiedzi na reklamację.

10. Użytkownik przesyłając do Usługodawcy komentarz w celu jego opublikowania przez Usługodawcę w Serwisie zobowiązany jest podać swój pseudonim oraz adres e-mail. W przypadku publikacji przez Usługodawcę przesłanego komentarza Użytkownika podany przez Użytkownika pseudonim będzie widoczny dla innych Użytkowników Serwisu. Podanie przez Użytkownika podczas przesyłania komentarza adresu e-mail służy jedynie celom weryfikacji, a w przypadku gdy przesłany przez Użytkownika komentarz nie zostanie zaakceptowany przez Usługodawcę, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

11. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest firma „PERSONAL CODE” Agnieszka Plencler z siedzibą przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 17/89 Warszawa 01–923,  NIP:7123042778.

12. Użytkownikom Serwisu udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania.

13. W celu realizacji uprawnień dotyczących dostępu do danych, poprawiania danych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres: plencleragnieszka@gmail.com ze wskazaniem żądania.

14. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania związane z Polityką Prywatności należy przesyłać do Usługodawcy przy wykorzystaniu zakładki Kontakt dostępnej w Serwisie.

15. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się jedynie do Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie umożliwiające Użytkownikom przejście do innych stron www, których nie prowadzi Usługodawca.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności powiadomi Użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki Prywatności w Serwisie. W przypadku zmiany Polityki Prywatności dalsze korzystanie z Serwisu jest oświadczeniem woli Użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Polityki Prywatności.