RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), przekazujemy Państwu następujące informacje:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma „PERSONAL CODE” Agnieszka Plencler z siedzibą przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 17/89 Warszawa 01–923,  NIP:7123042778 dalej zwana Administratorem.

2) Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji współpracy handlowej, świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem platformy internetowej oraz świadczenia usług marketingowych

3) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do właściwej współpracy handlowej oraz korzystania z platformy internetowej.

4) W przypadku założenia konta na platformie internetowej należącej do Administratora, dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień składanych za pomocą konta na platformie internetowej oraz świadczenia naszych usług marketingowych

5) Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym osobom, które będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora

6) Dane będą przetwarzane do czasu łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:
a) wyrażona dobrowolnie zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
b) konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
c) wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
d) konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

8) Ma Pani/Pan prawo żądania:
– dostępu do swoich danych
– sprostowania
– usunięcia
– ograniczenia ich przetwarzania
– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji swoich praw można kontaktować się z nami:
e-mail: plencleragnieszka@gmail.com