,,Rozum jest ważny, ale bardzo ograniczony. Intuicja to coś, co pozwala przekroczyć ograniczenia rozumu”. „Intuicja jest trudna do zdefiniowania, ale wielokrotnie doświadczyłem jej mocy. Warunek podstawowy by działała, to łączność z własnym wnętrzem. Intuicja daje poczucie zgody z samym sobą, nagle fakty łączą się doskonale, powstaje poczucie ogólnego sensu” – M. Kamiński, Idź własną drogą.

Już od najmłodszych lat chłoniemy wiedzę poprzez naukę, ale również doświadczenie i obserwację. Nabywamy umiejętności praktycznego stosowania wiedzy i pogłębiamy obszary najbardziej nas interesujące. Najczęściej, aby zdobyć wiedzę musimy świadomie podjąć się wysiłku szukania jej źródła i przyswajania jej – potrzebujemy wysiłku intelektualnego. Istnieje jednak utajone uczenie, takie które odbywa się podświadomie w naszym mózgu i ciele, bezwiednie i po cichu. Często czujemy dobre decyzje, nasze ciało i głos wewnętrzny pcha nas w danym kierunku, a później dokonujemy post racjonalizacji i utwierdzamy się w słuszności naszej decyzji.

Lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy bardzo racjonalni, analityczni i odporni na jakikolwiek nie zarejestrowany przez nas świadomie wpływ. Otóż jak pokazują liczne badania to tylko nasze wyobrażenie i potrzeba traktowania siebie bardzo poważnie i racjonalnie- szczególnie w biznesie. Wiele decyzji jednak podejmujemy dzięki intuicji czy nam się to podoba czy nie. To nie jest jednak tak, że bez wiedzy i doświadczenia w danej dziedzinie możemy wierzyć, że intuicja da nam gotową receptę na działanie. Jak twierdzi Daniel Kaneman intuicja może wygrywać z ekspertyzą tylko wtedy, gdy decyzje podejmowane pod wpływem przeczucia oparte są na wielkiej wiedzy i doświadczeniu. Warto zatem wzbogacać ją i doceniać niż udawać, że nie istnieje. Na szczęście intuicję można rozwijać i ćwiczyć co polecam.

,,Intuicja nie wyciąga racjonalnych wniosków, niczego nie analizuje. Tworzy syntetyczny, czyli całościowy ogląd, będący wypadkową wszystkich informacji, jakie mózg zebrał na dany temat” (Rafał Ohme, Emo Sapiens). Oczywiście świat daje nam nowe możliwości z których warto korzystać, nowe narzędzia w dokonywaniu precyzyjnych decyzji: prognozowanie przy użyciu algorytmów, procesy analityczne wspierane sztuczną inteligencją. Jednak posiadanie odpowiednich danych to coraz mniejszy problem i wyzwanie, często firmy cierpią na nadmiar danych, które zalegają bez sensu w bazach. Umiejętne czytanie liczb i zależności to sztuka, w której człowiek i jego dobra intuicja nadal wygrywa. Ma to swoje odzwierciedlenie także w rynku eksperckich usług doradczych, które gwałtownie się rozwijają jak pokazuje raport Forrestera z 2018 roku. Jak podkreśla wybitny profesor Damasio nasza emocjonalność (w tym intuicja) jest podstawowym wymiarem naszego funkcjonowania, wyjątkową cechą człowieka – co zresztą zdecydowało o naszym sukcesie w ewolucji. Jego zdaniem najprawdopodobniej nigdy nie uda nam się stworzyć prawdziwej sztucznej inteligencji. Warto o tym pamiętać w świecie, w którym rozum i chłodna kalkulacja za i przeciw są nadal na piedestale (jednak dzięki odkryciom neuro nauki coraz bardziej kruchym).

Agnieszka Plencler
Partner w Top Personal Branding. Psycholog z doświadczeniem po stronie marketingu, uważny słuchacz.

Życiowe motto: Jakość jest najważniejsza. Dzięki niej życie smakuje lepiej.